ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้


สถูปหลวงพ่อทวดฯ

สถูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สมภารองค์แรกของวัดช้างให้ สถูปนี้มีอายุยืนนานมาประมาณ ๓๐๐ ปีเศษ สถูปนี้ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างหาดใหญ่ - สุไหงโก-ล๊ก ใกล้ชิดที่สุดระหว่างสถานีนาประดู่ กับสถานีป่าไร่ ได้เคยแสดงอภินิหารยึดขบวนรถไฟของทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแล้ว รถไฟขบวนนั้นติดตรึงอยู่กับที่ จะเคลื่อนต่อไปอีกไม่ได้ เครื่องรถจักรยังคงเดินตามปกติ ล้อเหล็กกำลังหมุนอยู่บนรางเหล็กในที่เดิม จึงเกิดความร้อนมากมีประกายไฟแดงพราวไปทั้งสองข้างขบวนรถนั้น อยู่สักครู่พนักงานหัวรถจักรและทหารญี่ปุ่นก็จนปัญญาไม่สามารถจะแก้ไข นำขบวนรถเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้อีก รถไฟขบวนนี้จึงทดลองแล่นมาและถอยหลังกลับอยู่ตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. จนกระทั่งใกล้จะค่ำก็ผ่านไปไม่ได้ ประชาชนชาวบ้านใกล้เคียงชวนกันมายืนดูความอัศจรรย์ครั้งนี้อย่างล้นหลาม

ประวัติการสร้างพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เดิมเป็นวัดเก่าแก่รกร้าง ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ นางสร้อยทอง วัฒนายากร ภรรยาขุนธำรงพันธุ์ภักดี บุตรีขุนพิทักษ์รายา ขายช้าง ๑ เชือก แล้วร่วมกับนางเป็กแฉ้ กุลโชติ บุตรีขุนจำเริญภักดี และนางยี่เหนี่ยวภรรยาคุณพระจีนคณานุรักษ์ นำเงินที่ได้ไปบูรณะวัดช้างให้จนเสร็จและมีงานฉลองในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และอีก ๑๖ ปีต่อมาในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ นายอนันต์ คณานุรักษ์ ได้รับนิมิตฝันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รับตนไว้เป็นศิษย์ และนายอนันต์ได้ไปที่วัดช้างให้เป็นครั้งแรกในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ พบท่านอาจารย์ทิม ธัมมธโร เจ้าอาวาส และรับอาสาจัดสร้างพระเครื่องถวายเพื่อหาทุนสร้างโบสถ์ที่ค้างคาอยู่ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็คือวันพิธีปลุกเสกและแจกจ่ายพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นแรก ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อทวดเป็นที่เลื่อมใสและประจักษ์แก่บุคคลในวงกว้างทุกชนชั้น ทั้งในและต่างประเทศ กล่าวกันว่าแม้พระเครื่องหลวงพ่อทวดองค์ปลอมก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอเพียงผู้ที่ได้ครอบครองมีความเลื่อมใสและระลึกถึงคุณของหลวงพ่อทวดฯ และอาราธนาคาถา "นะโม โพธิสัตโต อาคันติ มายะ อิติภะคะวา"

"เรื่อง หลวงพ่อทวด" (ตอนที่ ๑)

หนังสือประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และคุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ วัดช้างให้ เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองพระอุโบสถวัดช้างให้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยนายอนันต์ คณานุรักษ์(ผู้เขียน) ได้รวบรวมเรื่องมาจาก ตำนานวัดพะโคะ และจากนิยายโบราณซึ่งเล่าสืบต่อกันมา และด้วยความเมตตาของพระคุณเจ้าถึง ๔ องค์ด้วยกัน กล่าวคือ ๑) ท่านพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม ธฺมมธโร) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ๒) ท่านเจ้าคุณพระปริวัติวรากร วัดตานีนรสโมสร ๓) ท่าน สง โฆสโกเจ้าอาวาสวัดพะโคะ และ ๔) พระอุปปัชฌาย์ดำ ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดศิลาลอย อำเภอจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

"เรื่อง หลวงพ่อทวด" (ตอนที่ ๒ ตอนจบ)

นายอนันต์ คณานุรักษ์ ได้รวบรวมเรื่องราวจากตำนานเก่าๆ และนิยายซึ่งเล่าสืบต่อๆ กันมาแต่โบราณ ด้วยเจตนาแน่วแน่และแรงกล้ายอมเสียสละด้วยประการทั้งปวง เพื่อสนองพระคุณหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตัวอย่างเช่น ตำนานสมเด็จเจ้าพะโคะ ที่นายอนันต์อ่านพบจากหนังสือตำนานเมืองพัทลุงและตรัง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๓ กล่าวไว้เป็นคำกลอนตอนหนึ่งความว่า 

" ท่านเป็นชาวตลุงชื่อว่าสามีราม     ได้เจอะพราหมณ์ผู้เฒ่าชาวลังกา
เมื่อคราวครั้งเรียนธรรมประจำกรุง     พระเฟื่องฟุ้งเปรื่องปราชญ์ทางศาสนา
ได้แปลธรรมชนะพราหมณ์ผู้เฒ่าชาวลังกา     พระราชาแต่งตั้งที่พระราชมุนี
กลับตลุงมุ่งคิดแต่กิจศาสน์     จิตหมายมาตรปรุงเมืองให้เรืองศรี
สร้างศาลาโบสถ์วิหารและเจดีย์     ลงในที่วัดพะโคะอันโสภา 
ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์     ท่านจึงได้จารึกไว้ศึกษา
เป็นตำนานวัดพะโคะแต่นั้นมา     นับเวลาไม่น้อยกว่าสามร้อยปี "

คุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวด ( หลวงปู่ทวด )

รวมเรื่องราวคุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ เท่าที่ปรากฏเห็นประจักษ์แล้ว จากการบันทึกของนายอนันต์ คณานุรักษ์ จากหนังสือประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และคุณอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดฯ วัดช้างให้ จัดพิมพ์เนื่องในงานฉลองโบสถ์วัดช้างให้ วันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

[Go to top]