ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)

 

 


 

พระจีนคณานุรักษ์

 

พระจีนคณานุรักษ์ มีนามเดิมว่า จูล่าย แซ่ตัน เป็นบุตรคนที่ ๓ ของหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง กับนางเจียงซุ่น หรือซ่วนเหนี่ยว แซ่โก้ย 
เกิดที่ตำบลอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ (สมัยนั้นยังไม่มีชื่อถนน) ซึ่งอยู่ริมน้ำเมืองปัตตานี เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ปีมะแม พ.ศ. ๒๓๙๐ 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๑๑ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ รวมอายุ ๗๓ ปี


พระจีนคณานุรักษ์ มีภรรยา ๔ คน และบุตรของภรรยาแต่ละคน ดังนี้

๑. นางเบ้งซ่วน แซ่จุ่ง (นาคพันธ์) มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ

๑.๑ นายบั่นฮก (ขุนจำเริญภักดี) 
๑.๒ นายบั่นลก (ขุนพจน์สารบาญ) 
๑.๓ นายบั่นซิ่ว (ขุนพิทักษ์รายา)

๒. นางยาง (เป็นน้องสาวของคุณหญิงระนอง ณ สงขลา) มีธิดา ๒ คน คือ 

๒.๑ นางกุ้ยฮวย 
๒.๒ นางกุ้ยกี

๓. นางยี่เหนี่ยว แซ่ลิ่ม มีธิดา ๑ คน คือ 

๓.๑ นางฉุ้นเลี้ยง (ถึงแก่กรรม)

๔. นางอ้อม ไม่มีบุตรธิดา


นายจูล่าย แซ่ตัน ได้ช่วยงานราชการของบิดาจนภายหลังได้แต่งตั้งเป็น "กัปตันจีน" ดูแลปกครองคนจีนในเมืองปัตตานี ได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองปัตตานีให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

"กัปตันจีน" เป็นผู้ควบคุมธุรกิจการค้าและการขนส่งซึ่งรวมธุรกิจหลายอย่าง เป็นผู้บัญชาการขนส่ง เป็นผู้จัดการเก็บภาษีขาเข้าและขาออกจากต่างประเทศ และเป็นตุลาการมีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินความซึ่งเกิดขึ้นระหว่างชาวจีนด้วยกัน

ต่อมากัปตันจีน ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น "หลวงจีนคณานุรักษ์" ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "พระจีนคณานุรักษ์ กรมการพิเศษเมืองปัตตานี" เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๑ หน้า ๕๑๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๕๗

เหมืองแร่ที่เคยสัมปทานในสมัยหลวงสำเร็จกิจกรจางวางผู้บิดา มีนายจูเม้งพี่ชายเป็นผู้สืบทอดกิจการแทนบิดา ต่อมารัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานที่ดินทั้ง ๔ แห่งแก่ พระจีนคณานุรักษ์ เป็นการให้รางวัลสินน้ำใจที่พระจีนคณานุรักษ์ได้สนองงานต่างๆ ตามพระราชประสงค์เป็นที่พอพระราชหฤทัย และได้รับพระราชทานที่ดินตรงบริเวณติดกับสโมสรจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง เป็นฮวงซุ้ยวงศ์ตระกูลพระจีนคณานุรักษ์ โดยมีหนังสือแจ้งถึงพระยาศักดิ์เสนี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ร.ศ. ๑๓๑ เป็นหนังสือราชการมหาดไทย ที่ ๗/๕๗๘๘ จากพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายกอรรคมหาเสนาบดี

พระจีนคณานุรักษ์ได้ประกอบคุณงามความดีแก่เมืองปัตตานีมากมาย ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การสร้างวัดบางน้ำจืด ที่รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "วัดตานีนรสโมสร" นั้น พระจีนคณานุรักษ์มีส่วนช่วยในการก่อสร้าง โดยได้รับเงินพระราชทานสมทบด้วย วัดแห่งนี้ยังใช้เป็นที่สำหรับเจ้าเมืองและกรมการเมืองปัตตานีใช้เป็นที่ประชุมถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และยังใช้เป็นที่สำหรับให้เด็กไทยพุทธและไทยมุสลิมได้เรียนหนังสือไทย นอกจากนี้รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงรับสั่งให้พระจีนคณานุรักษ์เป็นหัวหน้าจัดสร้างโบสถ์วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และยังได้รับใช้ประเทศชาติสนองพระราชประสงค์ รัชกาลที่ ๕ ในการจัดสร้างวัดต่างๆ ในเมืองปัตตานี ซึ่งยังปรากฏหลักฐานและปรากฏชื่อพระจีนคณานุรักษ์ที่วัดต่างๆ ในหลายอำเภอของจังหวัดปัตตานี 

พระจีนคณานุรักษ์มีบทบาทสำคัญในการบูรณะศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยอัญเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากบ้านกรือเซะมาประดิษฐานในศาลเจ้าเล่งจูเกียง นอกจากนั้นยังได้บูรณะวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งต่อมานายอนันต์ คณานุรักษ์ หลานพระจีนคณานุรักษ์ได้รับนิมิตจากหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ให้สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดฯ และในสมัยที่เป็นเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายอนันต์ ได้ขอจดทะเบียนตั้งนามสกุลใหม่ (ซึ่งเดิมตระกูลนี้ใช้นามสกุลพระราชทานว่า "ตันธนวัฒน์") ว่า "คณานุรักษ์" ตามราชทินนามของคุณพระจีนคณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ 

 

 

 

 


 จดหมายของ ขุนพจน์สารบาญ (บั่นลก)
กราบทูล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
เรื่องการถึงแก่กรรมของพระจีนคณานุรักษ์


 


ที่พักตลาดจีนจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒

ขอประทานกราบทูล พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงทราบฝ่าพระบาท

ด้วยพระจีนคณานุรักษ์ซึ่งเป็นบิดาของข้าพระพุทธเจ้านั้น ได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ อายุได้ ๗๓ ปี ข้าพระพุทธเจ้ามีความเป็นเสียใจเป็นอันมาก เหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กราบทูลมาให้ทรงทราบฝ่าพระบาท

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ลงชื่อ ขุนพจนสารบาญ บั้นหลอก

 

 


 

 

 


 จดหมายตอบถึง ขุนพจน์สารบาญ (บั่นลก)
จาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
เรื่องการถึงแก่กรรมของพระจีนคณานุรักษ์ 

ถึง ขุนพจนสารบาญ  ณ ตลาดจีนจังหวัดปัตตานี
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒

 

ถึง ขุนพจนสารบาญ

ได้รับจดหมายบอกมาว่า พระจีนคณานุรักษ์ บิดาถึงแก่กรรมนั้น ฉันมีความอาไลยเสียดายเปนอันมาก ด้วยได้คุ้นเคยชอบพอกันมาอย่างไร ขุนพจนสารบาญก็ย่อมจะทราบอยู่แล้ว

เมื่อผู้ใหญ่ล่วงไปเช่นนี้ หวังใจว่าบรรดาบุตรหลานที่ยังอยู่จะมีความปรองดอง เปนสามัคคีกัน ช่วยกันรักษาวงศ์ตระกูลต่อไป เช่นนั้นจึงจะนับว่าเปนผู้มีความกตัญญู

ฉันตั้งใจไว้ว่า ถ้ามีโอกาศได้ลงไปถึงเมืองปัตตานีอีกเมื่อไร จะไปเส้นศพพระจีนคณานุรักษ์ เข้าใจว่าคงฝังไว้ในเมืองปัตตานีนั้นเอง หวังใจว่าขุนพจนสารบาญแลญาติพี่น้องจะมีศุขสำราญอยู่ด้วยกัน

( ลงพระนามดำรงราชานุภาพ.)

 


 

 

 

 


นายจูล่ายเมื่อครั้งครองบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจีนคณานุรักษ์ 

  

นางยาง ภริยาคนที่ 2 ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณหญิงระนอง ณ สงขลา

 


นางยี่เหนี่ยว (แซ่ลิ่ม) ภริยาคนที่ 3 

 

 

 

 


ที่มา: หนังสือประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์ นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ นายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร, บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ. มัลลิกา คณานุรักษ์ 

 ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)