ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

 

 


 

(ภาพ: นายอนันต์ และนางเสริมสุข (วัฒนายากร) คณานุรักษ์)

 

นายอนันต์ คณานุรักษ์ มีชื่อจีนว่า ขุ้นขิ้ม เป็นบุตรขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก) กับนางอิ่ม ปู่คือคุณพระจีนคณานุรักษ์ ปู่ทวดคือหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ฑ.ศ. ๒๔๓๙ ณ บ้านเลขที่ ๒๙ ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาอีก ๒ คน คือนางเป็กเซี่ย กุลโชติ และนายเสถียร คณานุรักษ์ และมีพี่น้องต่างมารดาอีก ๑๐ คน จากภรรยา ๖ คนของขุนจำเริญภักดี

เมื่อเยาว์วัยนายอนันต์ได้อาศัยอยู่กับยายที่บ้านปากฬ่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และเริ่มเข้าโรงเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ ๗ ขวบ ที่โรงเรียนวัดตานีนรสโมสร จนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จึงได้ขึ้นไปทำงานที่เหมืองแร่ที่ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาชีพหลักของคนในตระกูลนี้คือการทำเหมืองแร่

เมื่อนายอนันต์อายุได้ ๒๐ ปี ได้สมรสกับนางสาวเสริมสุข วัฒนายากร (น้องสาวขุนธำรงพันธ์ภักดี) มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น ๘ คน ดังนี้

๑. นายมานพ คณานุรักษ์ 
๒. นายสุนนท์ คณานุรักษ์
๓. นายจำรูญ คณานุรักษ์
๔. นางละออง คณานุรักษ์
๕. นายประเวศ คณานุรักษ์ 
๖. นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์
๗. นางละมุล สาครินทร์
๘. นางละม่อม สมัครพันธ์

ประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวมของนายอนันต์ที่มีต่อจังหวัดปัตตานี มีมากมาย อาทิ เป็นเสือป่า, เป็นกรรมการสโมสรข้าราชการ, เป็นนายกสมาคม และกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี, เป็นกรรมการในการเรี่ยไรเงินสงเคราะห์ประชาชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒, เคยร่วมมือกับหลวงสุนาวินวิวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งข้าหลวงจังหวัดปัตตานี ช่วยกันต่อต้านการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, เป็นหัวหน้าหาเงินช่วยราชการทหารในการเรียกร้องเอาดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศส, เป็นรองผู้อำนวยการป้องกันภัยทางอากาศ ฯลฯ

นายอนันต์ได้สร้างกุฏิไว้ที่วัดปากฬ่อ ๑ หลัง สร้างศาลาพักร้อนที่วนอุทยานน้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ ๑ หลัง และได้ยกที่ดินที่ติดถนนนาเกลือจำนวน ๑๐ ไร่ ให้ทางราชการสร้างโรงเรียน โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนเมืองปัตตานี" 

นายอนันต์ เข้าสู่วงการเมืองท้องถิ่นของปัตตานี เมื่อครั้งรัฐบาลได้จัดตั้งให้มีเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทศมนตรีสมัยแรกของปัตตานี และอีกหนึ่งสมัยต่อมาที่ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) เป็นนายกเทศมนตรี และนายอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๘๙

ในสมัยที่เป็นเทศมนตรีเมืองปัตตานีนี้เองที่นายอนันต์ ได้ขอจดทะเบียนตั้งนามสกุลใหม่ ว่า "คณานุรักษ์" เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งเดิมตระกูลนี้ใช้นามสกุลพระราชทานว่า "ตันธนวัฒน์" แต่เพื่อให้ถูกต้องตามสมัยรัฐนิยม ตามคำแนะนำของหลวงสุนาวินวิวัฒน์ ข้าหลวงจังหวัดปัตตานี ในสมัยนั้น จึงได้ใช้ราชทินนามของคุณพระจีนคณานุรักษ์ มาตั้งเป็นนามสกุลใหม่

นายอนันต์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศจากการเป็นผู้รับนิมิตฝันจากหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ให้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นแรก ร่วมกับพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถและบูรณะวัดช้างให้

และนายอนันต์ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในแวดวงผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียง ด้วยการเป็นเจ้าของนกเขาชวาเสียงใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชื่อว่า "ลูกแดง" ซึ่งได้มาจากคลอง ๑๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังจะเห็นได้จากหนังสือตำรานกเขาชวา ฉบับพิศดาร ของนายประกอบ วรรณประเสริฐ ที่กล่างถึงว่า ".....คุณอนันต์ คณานุรักษ์ แห่งจังหวัดปัตตานี เจ้าของนก "ลูกแดง" สุดที่รักของท่าน และมิ่งขวัญของชาวปัตตานี เป็นนกเสียงค่อนใหญ่ ปลายดี จังหวะช้าสม่ำเสมอ ทั้งจังหวะนอกและจังหวะใน น้ำเสียงดีระรื่นหู ต้นหรือกู้หน้าค่อนข้างยาวไกล ปลายลอยไกล น้ำคำขัน ๔ คำ ขัน -- โก้ว ระ กะ โกง -- ทุกคำชัดเจน เวลาขึ้นรอกรบนกเปิดเสียงมีลีลาพิเศษ เป็นนกดีชั้นหนึ่งของภาคใต้ เคยชนะการประกวดหลายปี และเคยประกบรอกกับนกชื่อ "ยานิง" เสียงสวรรค์ของนราธิวาส ปัจจุบันได้รับยกย่องเป็นยอดนกเสียงที่หาเทียบเคียงมิได้....."

การประกบคู่นกสุดยอดสองนกของภาคใต้นี้ คุณสุนนท์ คณานุรักษ์ บุตรชายคนที่ ๒ ของนายอนันต์ ได้เล่าให้ รศ. มัลลิกา คณานุรักษ์ ฟังว่า คุณวงศ์ ไชยสุวรรณ เป็นผู้จัดการ เพื่อเรียกร้องความสนใจในการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนราธิวาส โดยจัดขึ้นที่อำเภอสุไหงโกลก ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียเป็นอย่างมาก ทั้งสอกนกนี้เคยประกบรอกประชันกันมาครั้งหนึ่งแล้วที่ปัตตานี แต่ครั้งนั้น "ยานิง" ไม่ค่อยขันและไม่เปิดเสียง ในขณะที่ "ลูกแดง" ขันเพียงนกเดียวทำให้เปรียบเทียบไม่ถูก

คราวนี้ผลปรากฏว่านกเขาทั้งสองนกขันได้ดีไพเราะกังวานไม่แพ้กัน แม้กรรมการก็ไม่อาจตัดสินชี้ขาดได้ กองเชียร์ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายพอๆ กัน ในที่สุดก็ได้ข้อยุติว่า เพื่อให้ได้ผลแพ้ชนะ จึงใช้วิธีฟังเสียงนกแบบพิศดาร คือให้กรรมการตัดสินเดินฟังเสียงนกเขาทั้งสองพร้อมกัน และค่อยๆ เดินออกห่างไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยินเพียงเสียงขันของนกตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้น ปรากฏว่า "ลูกแดง" เป็นฝ่ายชนะ เพราะขยันขันมากกว่า และคงเพราะหนุ่มกว่า "ยานิง" 

ด้วยจากคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้นายอนันต์ได้ประกอบให้กับบ้านเมือง ทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘

นายอนันต์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ สิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี

 

 

 นายอนันต์ และนางเสริมสุข (วัฒนายากร) คณานุรักษ์ เมื่อครั้งหนุ่มสาว


 

นายอนันต์ คณานุรักษ์ เมื่อตอนเป็นเสือป่า

 

 

นายอนันต์ คณานุรักษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

 

 

 ที่มา: หนังสือรวมเรื่องน่ารู้ โดย รศ. มัลลิกา คณานุรักษ์, หนังสือประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์ นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ นายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)